penafsir mimpi

Yusuf

PENAFSIR MIMPI

11 September 2012.

PENAFSIR MIMPI

“Aku telah bermimpi, dan seorangpun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau: hanya dengan mendengar  mimpi saja engkau dapat mengartikannya” (Kejadian 41:15).

Ketika Yusuf menafsirkan mimpi kepala juru minuman dan juru roti, ia meminta agar diingat ketika pelayan itu ditempatkan kembali pada posisinya; tetapi ia dilupakan, dan tetap disana selama dua tahun lebih lama dalam penjara.

Tetapi seorang yang lebih ditinggikan daripada si kepala juru minuman mendapatkan mimpi, dan ketika tidak didapati seorang pun yang mampu menafsirkan mimpi itu, Yusuf diingat oleh si kapala juru minuman. Kemudian Firaun menyuruh memanggil yusuf. Segerahlah ia dikeluarkan dari penjara; ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi mengahadap Firaun. Berkatalah Firaun kepada Yusuf, ‘Aku telah bermimpi, dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya, tetapi telah kudengar tentang engkau: hanya denga mendengar mimpi saja engakau dapat mengartikannya.” Yusuf tidak menerima pujian itu untuk dirinya sendiri ia mengarahkan Firaun kepada Allah, dengan berkata, “Sekali-kali bukan aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun.”

Melalui hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya, Yusuf dapat melihat mimpi itu sesunguhnya. Ia melihat pekerjaan ajaib Tuhan, dan ia menguraikan seluruhnya dengan jelas dihadapan Firaun. Ia menyatakan kepada raja tentang bala kelaparan yang panjang yang akan menimpa negeri itu, dan rencana-rencana yang harus dilakukan untuk menyelamatkan negeri dari kehancuran… perkataannya diterima bagaikan emas, dan jawaban yang diberikan kepadanya, “Oleh karena Allah telah memberitahukan semuanya ini kepadamu, tidaklah ada orang yang demikian berakal budi dan bijaksana seperti engkau. Engkaulah menjadi kuasa atas istanaku, dan kepada perintahmu seluruh rakyatku akan taat; hanya takhta inilah kelebihanku dari padamu.”…

Yusuf mewakili Kristus. Ia berdiri sebagai penguasa Mesir yang dihormati. Dalam kehidupannya diperlihatkan tabiat yang indah, murni dan mulia. Dalam menjalani kesedihan-kesedihan dibawah keadaan dicobai dan dalam menahan godaan, Yusuf merupakan satu karakter dengan Kristus…

Teladan Yusuf, yang memancarkan cahaya surga, tidak bersinar sia-sia ditengah bangsa yang untuknya Kristus telah menyerahkan Diri-Nya untuk menjadi satu persembahan – satu bangsa yang dijaga oleh Allah sendiri,k dan yang telah Allah curahkan berkat duniawi dan berkat rohani, untuk menarik mereka kepada Diri-Nya. – Youth’s Instructor, 11 Maret 1897.

Sumber: buku “SUARA HATI NURANI” oleh Ellen G. White. Penerbit: Indonesia Publishing House (IPH), Bandung-Indonesia.
(Bahasa Inggris: “FROM THE HEART” by Ellen G. White. Publisher: Review and Herald Publishing Association).

Kembali ke halaman depan Firman-Tuhan(.org) | Kategori: renungan

TERPOPULER dan TERBARU:
KEMENANGAN ATAS PENCOBAAN
10 September 2012. KEMENANGAN ATAS PENCOBAAN “Bagaimanakah mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa kepada Allah?” (Kejadian...
PANGGILAN GIDEON
12 September 2012. PANGGILAN GIDEON “Orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan”...
RENUNGAN PAGI “KABAR BAIK DARI PATMOS” – 23 APRIL 2013
RENUNGAN PAGI “KABAR BAIK DARI PATMOS” – 23 APRIL 2013 "Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru....KARENA ENGKAU TELAH DISEMBELIH DAN DENGAN...
HIPOGLIKEMIA (PENURUNAN KADAR GULA DARAH)
HIPOGLIKEMIA (PENURUNAN KADAR GULA DARAH) Hipoglikemi adalah suatu  keadaan di mana kadar gula darah menjadi sangat rendah kurang dari 35-50 mg/dL (normal...
BERDOA DENGAN CARA ALLAH
Berdoa Dengan Cara Allah   Ajari aku, TUHAN... Aku ingin tahu, cara yang benar untuk berdoa. Bila aku perlu menggunakan kata-kata, Kata apa yang harus...
PENCIPTAAN dan INJIL
PENCIPTAAN dan INJIL  SABAT PETANG BACA UNTUK PELAJARAN PEKAN INI: Kej. 3:21; Mzm. 104:29, 30; Yoh. 1:4; Rm. 5:6-11; Gal. 3:13; Mat. 27:46. AYAT...
Menghargai Pekerjaan
Menghargai Pekerjaan ...jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan (2 Tesalonika 3:10). Alkisah di sebuah tempat penggergajian kayu, empat...
Didikan Sang Ayah
Didikan Sang Ayah Pendidikan Karakter Dari Seorang Ayah Waktu itu, Arun Gandi masih berumur 16 tahun dan tinggal bersama orangtuanya di sebuah lembaga...
KEYAKINAN YANG BERTAMBAH
KEYAKINAN YANG BERTAMBAH “Jika sekiranya aku mendapat kasih karunia di mata-Mu, maka berikanlah kepadaku tanda, bahwa Engkau sendirilah yang berfirman...
Umat Istimewa Allah
Umat Istimewa Allah (Mikha) Sabat Petang PENDAHULUAN Bacalah Untuk Pelajaran Pekan Ini: Mi. 1:1-9; 2 Kor. 11:23-27; Mi. 2:1- 11; 5:2; 6:1-8; 7:18-20. Ayat...
Penyakit Jantung
9 GANGGUAN JANTUNG YANG WAJIB ANDA KETAHUI
Love+salib
CE I EN TE A